yogalaurakaradog

Cyfri’r Anadl January 23, 2013

Filed under: Myfyrio\ Meditation,Yoga — laurakaradog @ 9:42 pm
Tags: ,

Easy Pink

Techneg syml o fyfyrio sydd yn deillio o’r traddodiad Zen. Rydym yn cyfri’r anadl er mwyn canolbwyntio ar y presennol a thawelu’r meddwl.

1. Eisteddwch yn gyfforddus gyda’ch cefn yn syth, a’ch gên yn gostwng fymryn tuag at eich brest. Gallwch eistedd ar gadair os nad yw hi’n gyfforddus i chi fod ar y llawr.

2. Caewch eich llygaid a dechreuwch sylwi ar rythm a phatrwm eich anadl.

3. Gadewch i’ch anadl lifo’n naturiol heb geisio dylanwadu arno. Yn ddelfrydol bydd eich anadl yn dawel ac yn araf ond gall hyn amrywio yn dibynnu ar eich stad o feddwl ar y pryd.

4. I gychwyn yr ymarfer rhifwch ‘1’ yn eich meddwl wrth anadlu allan. Y tro nesaf y byddwch yn anadlu allan rhifwch ‘2’ a.y.b hyd nes y byddwch yn cyrraedd ‘5’.

5. Wedi i chi gyrraedd ‘5’ ail-adroddwch y cylch o ‘1’ i ‘5’.

6. Peidiwch a chyfri’n uwch na ‘5’. Os y byddwch yn darganfod eich bod wedi cyrraedd ’10’, yna byddwch yn gwybod fod eich meddwl wedi crwydro! Dim ots, mae’n digwydd, cychwynwch eto.

7. Cariwch ymlaen am bum munud i ddechrau. Cewch ymestyn yr hyd dros amser wrth i chi ymgyfarwyddo â’r ymarfer.

8. Ar ddiwedd yr ymarfer dylech sylwi fod eich anadl wedi arafu a bod eich meddwl yn gliriach. Namaste 🙂

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s