yogalaurakaradog

Cyfri’r Anadl January 23, 2013

Filed under: Myfyrio\ Meditation,Yoga — laurakaradog @ 9:42 pm
Tags: ,

Easy Pink

Techneg syml o fyfyrio sydd yn deillio o’r traddodiad Zen. Rydym yn cyfri’r anadl er mwyn canolbwyntio ar y presennol a thawelu’r meddwl.

1. Eisteddwch yn gyfforddus gyda’ch cefn yn syth, a’ch gên yn gostwng fymryn tuag at eich brest. Gallwch eistedd ar gadair os nad yw hi’n gyfforddus i chi fod ar y llawr.

2. Caewch eich llygaid a dechreuwch sylwi ar rythm a phatrwm eich anadl.

3. Gadewch i’ch anadl lifo’n naturiol heb geisio dylanwadu arno. Yn ddelfrydol bydd eich anadl yn dawel ac yn araf ond gall hyn amrywio yn dibynnu ar eich stad o feddwl ar y pryd.

4. I gychwyn yr ymarfer rhifwch ‘1’ yn eich meddwl wrth anadlu allan. Y tro nesaf y byddwch yn anadlu allan rhifwch ‘2’ a.y.b hyd nes y byddwch yn cyrraedd ‘5’.

5. Wedi i chi gyrraedd ‘5’ ail-adroddwch y cylch o ‘1’ i ‘5’.

6. Peidiwch a chyfri’n uwch na ‘5’. Os y byddwch yn darganfod eich bod wedi cyrraedd ’10’, yna byddwch yn gwybod fod eich meddwl wedi crwydro! Dim ots, mae’n digwydd, cychwynwch eto.

7. Cariwch ymlaen am bum munud i ddechrau. Cewch ymestyn yr hyd dros amser wrth i chi ymgyfarwyddo â’r ymarfer.

8. Ar ddiwedd yr ymarfer dylech sylwi fod eich anadl wedi arafu a bod eich meddwl yn gliriach. Namaste 🙂

Advertisements